Bài viết liên quan

Viết công thức LEWIS của HNO3 (Nitric Acid Lewis Structure) hướng dẫn từng bước, chi tiết, dễ hiểu - Hỏi đáp Hóa 10

20:17:2208/12/2022

Như đã biết Công thức Lewis (Lewis structure) biểu diễn sự hình thành liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong một phân tử.

Sau đây là cách viết công thức LEWIS của HNO3 (Nitric Acid Lewis Structure) được hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng bước và dễ hiểu để các bạn tham thảo.

Công thức Lewis của HNO3 (Nitric Acid Lewis Structure)

+ Bước 1: N có 5 electron hóa trị, O có 6 electron hóa trị, H có 1 electron hóa trị. Trong phân tử HNO3, có 1 nguyên tử H, 3 nguyên tử O và 1 nguyên tử N

⇒ Tổng số electron hóa trị phân tử HNO3 là : 1.1 + 3.6 + 1.5 = 24 electron

+ Bước 2: Trong phân tử HNO3, nguyên tử N cần 3 electron để đạt octet, nguyên tử O cần 2 electron hóa trị để đạt octet, nguyên tử H cần 1 electron hóa trị để đạt octet. Do đó, nguyên tử nitơ phải là nguyên tử trung tâm của HNO3.

 Công thức lewis của HNO3 b2

Số electron hóa trị đã dùng để xây dựng khung là: 4.2 = 8 electron

Số electron hóa trị còn lại là: 24 – 8 = 16 electron

+ Bước 3: Sử dụng số electron hoá trị còn lại (16 electron) để tạo octet cho O trước

Công thức Lewis của HNO3 b3

+ Bước 4: Đã sử dụng hết 16 electron để tạo octet cho O. Tuy nhiên N chưa đủ octet nên ta chuyển 1 cặp electron của nguyên tử O bên phải tạo thành cặp electron dùng chung cho hai nguyên tử O và N

Vậy công thức Lewis của HNO3 là:

Công thức Lewis của HNO3 b4

Trên đây KhoiA.Vn đã hướng dẫn các em Cách viết công thức LEWIS của của HNO3 (Nitric Acid Lewis Structure). Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

® Cách viết Công thức Lewis của một số hợp chất khác

> Viết công thức Lewis của CH4

> Viết công thức Lewis của NO2

> Viết công thức Lewis của NH3

> Viết công thức Lewis của SO2

> Viết công thức Lewis của SO3

> Viết công thức Lewis của H2SO4

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác