Giải Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều

Cho hàm số bậc nhất f(x) = 3x + 2. Tính...
Xác định các hệ số của x, hệ số tự do trong mỗi hàm số bậc nhất sau:...
Nhiệt độ dự báo tại một số thời điểm trong ngày 25/5/2022 ở Thành phố Hồ...
Nhập cụm từ "chợ Bến Thành" trên trang...
Cho tam giác ABC như Hình 12. Xác định tọa độ các điểm A, B, C...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nêu cách xác định điểm...
Xác định tọa độ điểm A trong mỗi trường hợp sau:...
Điểm M(a; b) thuộc góc phần tư nào trong mỗi trường hợp sau?...
Bác Ninh gửi tiết kiệm 10 triệu đồng ở ngân hàng với kì hạn 12 tháng...
Dừa sáp là một trong những đặc sản lạ, quý hiếm và có giá trị dinh dưỡng...
Cho một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 g/cm3...
Cho hàm số y = 2x + 10. Tìm giá trị của y tương ứng...
Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không...
Số tiền hằng năm A (triệu đô la Mỹ) mà người Mỹ chi cho việc mua đồ ăn,...
Hai người thợ cùng sơn một bức tường. Nếu một mình sơn xong bức tường...
Viết điều kiện xác định của biểu thức B...