Tuyển sinh lớp 10

03/10/2020
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT của 108 trường THPT trên địa bàn Thành phố.