Hóa học lớp 8

Một loại oxit đồng màu đen có khối lượng mol phân tử là 80g. Oxit này có...
Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố...
Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong...
Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc):...
Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm)...
Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công...
Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A...
Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa...
Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu...
Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khí nào đó, một câu hỏi được...