#metatag

Hóa học lớp 8

Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Nguyên tử, các em đã biết nguyên tử gồm...
Định luật bảo toàn khối lượng là một trong những định luật quan trọng mà...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Định luật bảo toàn khối lượng, các em...
Hóa học cơ vài trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, thực tế các vận...
Bài mở đầu chúng ta đã biết: Môn hóa học nghiên cứu về chất cùng sự biến...
Ở bài viết trước các em đã biết chất là gì? các tính chất của chất. Trong...
Như các em đã biết, các chất tạo nên mọi vật thể trong tự nhiên cũng như...
Nội dung bài viết trước các em đã biết được nguyên tử được cấu tạo...
Trên nhãn hộp sữa (hay nhiều loại thực phẩm khác) ghi rõ từ canxi kèm theo hàm...
Ở bài viết trước các em đã biết nguyên tố hóa học là gì? ký hiệu của các...
Để học hết được hàng chục triệu chất khác nhau? các nhà hóa học đã tìm...
Ở bài trước các em đã tìm hiểu về đơn chất là gì? hợp chất là gì? phân...
Oxi là nguyên tố đặc biệt quan trọng giúp duy trì sự sống của con người, oxi...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết về cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm...
Như đã biết Hiđro có khá nhiều ứng dụng trong thực tế như dùng làm nhiên...
Nội dung lý thuyết về cách điều chế hidro trong phòng thí nghiệm và trong công...
12