Giải Toán 10 Tập 1 SGK Chân Trời ST

Cho hàm số bậc hai y = f(x) = ax2 + bx + c...
Lập bảng biến thiên của hàm số y = x2 + 2x + 3. Hàm số này...
Tìm điều kiện của m để mỗi hàm số sau là hàm số bậc hai....
Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai?...
Đố vui. Số 2 đã trải qua hành trình thú vị và bị biến đổi sau khi đi qua...
Một hãng taxi có bảng giá như sau:...
Tìm tập xác định, tập giá trị và vẽ đồ thị hàm số:...
Vẽ đồ thị hàm số f(x) = |x|, biết rằng hàm số này còn được viết như...
Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau:...
Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số có đồ thị như Hình 10...
Tìm tập xác định của các hàm số sau:...
Một xưởng sản xuất có hai máy đặc chủng A, B sản xuất hai loại sản phẩm...
Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại...
Một công ty cần mua các tủ đựng hồ sơ. Có hai loại tủ: Tủ loại A chiếm 3...
Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Các sản phẩm này...
Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ...