Toán lớp 11

Cho hai dãy số (un), (vn) với un = 3 +1/n; vn = 5 – 2/n2. Tính các giới hạn sau:..
Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ...
Một hình vuông màu vàng có cạnh 1 đơn vị dài được chia thành...
Mặt sàn tầng một (tầng trệt) của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m...
Tìm ba số, biết theo thứ tự chúng lập thành cấp số cộng...
Chứng minh rằng: Trong một cấp số cộng (un), mỗi số hạng...
Tế bào E. Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi...
Từ 0 giờ đến 12 giờ trưa, chuông của một chiếc đồng hồ quả lắc sẽ...
Tổng 100 số hạng đầu của dãy số (un) với u­n = 2n – 1 là...
Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, dãy số nào là cấp số nhân?...
 Cho dãy số (un) với un = 3n + 6. Khẳng định nào sau đây là đúng?...
Cho dãy số ... (số hạng sau bằng một nửa số hạng liền trước nó).
Khẳng định nào sau đây là sai?...
Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong...
 Vào năm 2020, dân số của một quốc gia là khoảng 97 triệu người...