Toán lớp 11

Các phương trình lượng giác cơ bản như phương trình sin, cos, tan và cot các em...
Trên cơ sở các phương trình lượng giác cơ bản, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu...
Về cách giải một số phương trình lượng giác thường gặp KhoiA đã chia sẻ...
Đạo hàm là một trong những khái niệm quan trọng trong giải tích học, các dạng...
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x0...
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tung độ...
Phương pháp quy nạp toán học thường được dùng để chứng minh các bài toán...
Ở bài viết trước các em đã được tìm hiểu các chứng minh bằng quy nạp toán...
Bài trước các em đã học về dãy số, trong dãy số có những dãy số có đặc...
Cũng tương tự như cấp số cộng các em đã học ở bài trước, dãy số mà kể...