Bài 9.12 trang 94 Toán 11 Kết nối tri thức Tập 2

16:40:2719/02/2024

Tổng hợp Lời giải bài 9.12 trang 94 Toán 11 Kết nối tri thức Tập 2 ngắn gọn, chi tiết giúp học sinh áp dụng giải Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức dễ dàng đạt kết quả cao.

Bài 9.12 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức:

Chuyển động của một hạt trên một dây rung được cho bởi s(t) = 12 + 0,5sin(4πt), trong đó s tính bằng centimét và t tính bằng giây. Tính vận tốc của hạt sau t giây. Vận tốc cực đại của hạt là bao nhiêu ?

Giải bài 9.12 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức:

Vận tốc của hạt sau t giây là:

v(t) = s'(t) = 0,5.(4πt)'.cos(4πt) = 2πcos(4πt) (m/s).

Vì –1 ≤ cos(4πt) ≤ 1 ⇔ –2π ≤ 2πcos(4πt) ≤ 2π

⇔ –2π ≤ v(t) ≤ 2π với mọi t.

Vì vậy, vận tốc cực đại của hạt là 2π cm/s.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác