Môn Toán

Hàm số lũy thừa là dạng hàm số có dạng y = xα với α là số thực cho...
Bài trước các em đã học về dãy số, trong dãy số có những dãy số có đặc...
Cũng tương tự như cấp số cộng các em đã học ở bài trước, dãy số mà kể...
Ở bài viết trước các em đã được tìm hiểu các chứng minh bằng quy nạp toán...
Phương pháp quy nạp toán học thường được dùng để chứng minh các bài toán...
Sau khi đã học về bất phương trình bậc nhất một ẩn, nội dung bài này sẽ...
Có thể nói bất phương trình và hệ bất phương trình là dạng toán thường gây...
Xét dấu nhị thức bậc nhất là một trong những bước quan trọng để giải...
Phương trình bậc nhất hai ẩn các em đã được giới thiệu ở bài học trước,...
Ở lớp 8 các em đã học phương trình bậc nhất một ẩn. Trong thực tế, còn có...
Bài toán sau sẽ được biểu diễn bằng một hàm số bậc nhất: Một ôtô chở...
Sau khi đã tìm hiểu nội dung lý thuyết về hàm số, đồ thị hàm số, hàm...
Khi mẹ em mua gạo, các em thấy nếu số gạo mẹ em mua càng nhiều thì số tiền...
Các ước số của 5 là 1 và 5; ước số của 6 là 1; 2; 3 và 6. Khi đó 5 được...
Dù có thể chưa biết số hữu tỉ là gì? Nhưng trong gia đình, khi chia 1 trái cam...
Để ghi số năm trăm bảy chín ta viết: 579 với mười chữ số 0; 1; 2; ... ; 9 ta...
Tin xem nhiều nhất