Môn Toán

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số máy cày của 5 xã...
Vẽ sơ đồ ngôi nhà theo kích thước các cạnh nêu ra trong hình vẽ dưới đây....
Cắt ba hình tam giác đều cạnh 4 cm rồi ghép lại thành một hình thang cân.
Vẽ hình thoi MNPQ biết góc MNP bằng 60° và MN = 6 cm.
Lấy một tờ giấy hình chữ nhật, gấp đôi hai lần, cắt theo đường nét đứt...
Vẽ hình bình hành MNPQ, biết: MN = 3 cm, NP = 4 cm.
Người ta có thể thiết kế một mặt bàn hình bình hành bằng cách ghép 4 miếng...
Vẽ hình chữ nhật ABCD, biết AB = 5 cm, AD = 8 cm.
Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau:...
Trong các hình sau đây hình nào là hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình...
Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở. Kẻ thêm hai đường...
Các biển báo giao thông dưới đây có dạng hình gì? Em có biết ý nghĩa của các...
Cắt 6 hình tam giác đều cạnh 3 cm rồi xếp thành hình một hình lục giác đều.
Hãy đo rồi cho biết tam giác ABC trong hình bên có phải là tam giác đều không?...
Dùng thước và compa để vẽ hình tam giác đều cạnh 4 cm.
Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình bên có phải là hình...