Vật lý lớp 12

Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng: Sau khi tìm hiểu về Sóng dừng, các em đã...
Vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lý của âm; Sau khi tìm hiểu về Đặc trưng...
Các hiện tượng như: chiếc thuyền nhấp nhô tại chỗ neo, dây đàn ghita rung...
Dựa vào giả thuyết Plăng (Planck) để giải thích các định luật quang điện,...
Hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng trong vùng hai chùm sáng gặp nhau...
Trong thực tế chắc hẳn các em đã gặp qua hiện tượng tán sắc ánh sáng, ví...
Điện từ trường và sóng điện từ là hai khái niệm trung tâm của một thuyết...
Vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lý của âm: Sóng âm thanh là loại sóng mà có...
Khi ở trong 1 nhà cao tầng bạn hét lớn sau khi hét xong bạn nghe thấy tiếng hét...
Vật lý 12 bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ: Đi tắm biển ai cũng thích thú...
12