#metatag

Vật lý lớp 12

Sau khi tìm hiểu về thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Niu-tơn, giải thích về...
Sau khi tìm hiểu về Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng giao thoa ánh...
Sau khi tìm hiểu về cách tạo ra tia hồng ngoại, tia tử ngoại; bản chất của...
Sau khi tìm hiểu về cách tạo tia X, bản chất sóng điện từ của tia X, tính...
Sau khi tìm hiểu lý thuyết về cấu tạo hạt nhân, kí hiệu hạt nhân, hạt nhân...
Sau khi tìm hiểu nội dung về hiện tượng phóng xạ, các dạng phóng xạ, đặc...
Các hiện tượng như: chiếc thuyền nhấp nhô tại chỗ neo, dây đàn ghita rung...
Ở bài trước, ta đã khảo sát dao động điều hòa về mặt động học. Trong...
Bài viết này là phần bài tập cơ bản về con lắc lò xo vận kiến thức lý...
Chiếu điện, chụp điện (còn gọi là chiếu, chụp X quang) hiện nay là một công...
12