Bài viết liên quan

Giải Hóa 11 trang 62 Chân trời Sáng tạo

16:10:4401/07/2024

Chi tiết lời giải Hóa 11 trang 62 Chân trời sáng tạo SGK bài 11: Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ, cực dễ hiểu để các em tham khảo giải bài tập SGK Hóa 11 Chân trời sáng tạo nhanh, chính xác.

Thảo luận 2 trang 62 Hóa 11 Chân trời sáng tạo:

Hãy cho biết dạng mạch carbon tương ứng với các chất có trong Hình 11.1.

Thảo luận 2 trang 62 Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Trả lời Thảo luận 2 trang 62 Hóa 11:

Ta kí hiệu như sau:

Giải thảo luận 2 trang 62 Hóa 11 Chân trời sáng tạoChất (1) có mạch Carbon là: Mạch hở

Chất (2) có mạch Carbon là: Mạch hở, có nhánh

Chất (3) có mạch Carbon là: Mạch vòng

Chất (4) có mạch Carbon là: Mạch vòng, có nhánh

Thảo luận 3 trang 62 Hóa 11 Chân trời sáng tạo:

Quan sát Bảng 11.1, so sánh thành phần phân tử, cấu tạo hoá học và tính chất của các chất sau:

a) CH4 và CCl4.

b) CH3Cl và CHCl3.

c) CH3OH, CH3 – CH2 – OH và CH3 – O – CH3.

Thảo luận 3 trang 62 Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Trả lời Thảo luận 3 trang 62 Hóa 11:

a) CH4 và CCl4.

- Thành phần phân tử: Đều chứa 5 nguyên tử; tuy nhiên CH4 chứa 1 nguyên tử C; 4 nguyên tử H còn CCl4 chứa 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử Cl.

- Cấu tạo hoá học: Đều gồm các liên kết đơn, trong đó CH4 gồm 4 liên kết đơn C – H còn CCl4 gồm 4 liên kết đơn C – Cl.

- Tính chất:

+ CH4: chất khí, dễ cháy, không tan trong nước.

+ CCl4: chất lỏng, không cháy, không tan trong nước.

b) CH3Cl và CHCl3.

- Thành phần phân tử: Đều chứa 5 nguyên tử; tuy nhiên CH3Cl chứa 1 nguyên tử C, 3 nguyên tử H và 1 nguyên tử Cl còn CHCl3 chứa 1 nguyên tử C, 1 nguyên tử H và 3 nguyên tử Cl.

- Cấu tạo hoá học: Đều gồm các liên kết đơn, trong đó CH3Cl gồm 3 liên kết đơn C – H và 1 liên kết đơn C – Cl còn CHCl3 gồm 1 liên kết đơn C – H và 3 liên kết đơn C – Cl.

- Tính chất:

+ CH3Cl: chất khí, không có tác dụng gây mê;

+ CHCl3: chất lỏng, có tác dụng gây mê.

c) CH3OH, CH3 – CH2 – OH và CH3 – O – CH3.

- Thành phần phân tử: Đều chứa C, H, O tuy nhiên CH3OH có số lượng nguyên tử ít hơn hai chất còn lại.

- Cấu tạo hoá học: CH3OH và CH3 – CH2 – OH có cấu tạo tương tự nhau; CH3 – O – CH3 có cấu tạo khác hai chất còn lại.

- Tính chất:

+ CH3OH: chất lỏng, tan nhiều trong nước, tác dụng với sodium.

+ CH3 – CH2 – OH: chất lỏng, tan nhiều trong nước, tác dụng với sodium.

+ CH3 – O – CH3: chất khí, tan ít trong nước, không tác dụng với sodium.

Thảo luận 4 trang 62 Hóa 11 Chân trời sáng tạo:

Cho biết ý nghĩa của công thức phân tử và công thức cấu tạo.

Trả lời Thảo luận 4 trang 62 Hóa 11:

- Công thức phân tử cho biết số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử.

- Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết (liên kết đơn, liên kết bội) của các nguyên tử trong phân tử.

Trên đây KhoiA.Vn đã hướng dẫn các em Giải Hóa 11 trang 62 Chân trời Sáng tạo bài 11: Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơNếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem thêm giải bài tập SGK Hóa 11 Chân trời sáng tạo

Giải Hóa 11 trang 61 Chân trời Sáng tạo

Giải Hóa 11 trang 62 Chân trời Sáng tạo

Giải Hóa 11 trang 63 Chân trời Sáng tạo

Giải Hóa 11 trang 64 Chân trời Sáng tạo

Giải Hóa 11 trang 65 Chân trời Sáng tạo

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác