Vật Lý

ông của nguồn điện có mối liên hệ gì với điện năng tiêu thụ trưng mạch...
Công suất tỏa nhiệt của mỗi đoạn mạch là gì và được tính bằng công...
Hãy nêu tên một dụng cụ hay một thiết bị điện cho mỗi trường hợp dưới...
Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực nào thực...
Sau khi học bài Điện năng, Công suất điện, các em đã biết: Công thức tính...
Kính hiển vi là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát các vật rất nhỏ...
Tiêu cự là độ dài đại số, kí hiệu là f, có trị số tuyệt đối bằng...
Dao động điều hòa là dao động được mô tả theo định luật hình sin (hoặc...
Dao động điều hòa là dao động được mô tả theo định luật hình sin (hoặc...
Công thức tính vận tốc quãng đường thời gian trong chuyển động là một trong...
Trên mỗi dụng cụ điện thường có ghi giá trị hiệu điện thế định...
Vật lý 8 bài 5: Sự cân bằng lực - Quán tính: Ở lớp 6 ta đã biết một vật...
Vật lý 8 bài 6: Lực ma sát: Điểm khác nhau cơ bản giữa trục bánh xe bò ngày...