Toán lớp 9

Khi mẹ em mua gạo, các em thấy nếu số gạo mẹ em mua càng nhiều thì số tiền...
Căn bậc hai là bài học đầu tiên trong chương trình toán đại số 9. Đây là...
Nội dung lý thuyết về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai với...
Nội dung lý thuyết về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai với...
Chúng ta đã biết phép khai phương một tích hay khai phương một thương cùng quy...
Sau khi đã tìm hiểu nội dung lý thuyết về liên hệ giữa phép chia và phép khai...
Các em đã biết về mối liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương cùng quy...
Sau khi đã tìm hiểu nội dung lý thuyết về liên hệ giữa phép nhân và phép khai...
Trong khối kiến thức về căn bậc hai thì phép nhân là phép khai phương là những...
Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m là dạng toán yêu cầu tính...
Phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt khi biệt thức delta lớn hơn 0, nhưng...
Các em đã biết điều kiện để phương trình bậc 2 có 2 nghiệm phân biệt là...
Phương trình bậc 2 rất quen thuộc với các em trong phần đại số, ngoài bài...
Hàm số y = ax2 có gì khác so với hàm bậc nhất mà các em đã được học, bài...
Như các em đã biết công thức tính diện tích hình vuông cạnh (kích thước) a là...
12