#metatag

Toán lớp 9

Khi các em học tới phương trình bậc 2 một ẩn, thì việc ghi nhớ cách tính...
Các em đã biết điều kiện để phương trình bậc 2 có nghiệm là biệt thức...
Các em đã làm quen nhiều với bài toán tính diện tích hình chữ nhật khi biết...
Ở bài trước các em đã biết dạng tổng quát của phương trình bậc 2 một ẩn,...
Ở bài trước các em đã biết công thức nghiệm của phương trình bậc 2,...
Hệ thức Vi-ét được nhà toán học người Pháp phát hiện vào đầu thế kỷ...
Các em đã biết cách giải phương trình bậc hai bằng cách sử dụng biệt số...
Lý thuyết phương trình quy về phương trình bậc hai của các phương trình trùng...
Như các em đã biết công thức tính diện tích hình vuông cạnh (kích thước) a là...
Nội dung lý thuyết về căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A2 = |A| các em...
Hàm số y = ax2 có gì khác so với hàm bậc nhất mà các em đã được học, bài...
Phương trình bậc 2 rất quen thuộc với các em trong phần đại số, ngoài bài...
Các em đã biết điều kiện để phương trình bậc 2 có 2 nghiệm phân biệt là...
Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m là dạng toán yêu cầu tính...
Căn bậc hai là bài học đầu tiên trong chương trình toán đại số 9. Đây là...
Trong khối kiến thức về căn bậc hai thì phép nhân là phép khai phương là những...
12