Hóa học lớp 11

Axit photphoric là một axit có độ mạnh trung bình, đây cũng là một trong những...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết về tính chất hóa học, tính chất vật lí...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết về tính chất hóa học, tính chất vật lí...
Sau khi tìm hiểu về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, biết được khái...
Sau khi tìm hiểu về amoniac và muối amoni, biết được cấu tạo phân tử, tính...
Sau khi tìm hiểu về Nitơ, biết được cấu hình electron của nguyên tử nitơ và...
Sau khi tìm hiểu về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li, biết...
Sau khi tìm hiểu ancol, biết khái niệm, phân loại, đồng phân, đặc điểm cấu...
Sau khi tìm hiểu về anđehit - xeton, biết thế nào là anđehit, xeton. Biết đặc...
Sau khi tìm hiểu về Phenol, biết khái niệ về loại hợp chất phenol, biết cấu...
Sau khi tìm hiểu về axit cacboxylic, cách phân loại và gọi tên axit cacboxylic....
Bài viết trước các em đã biết để sự điện li, chất điện li và phân loại...
Sau khi nắm được nội dung về Axit, Bazơ, Muối và Hidroxit lưỡng tính theo...
Hóa 11 bài 3 với nội dung về sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit -...
Các em đã được tìm hiểu về sự điện li của nước, tích số ion của nước,...
12