Toán lớp 6

Để ghi số năm trăm bảy chín ta viết: 579 với mười chữ số 0; 1; 2; ... ; 9 ta...
Ngay từ nhỏ các em đã được làm quen với các số đếm 1,2,3,... đây chính là...
Có lẽ các em đã từng nghe thầy cô giáo nói "Tập hợp các em học lớp 6A vào...
Khi trả bài kiểm tra, cô giáo nói lớp ta có 45 bạn, trong đó có 2/3 bạn đạt...
Thực tế các em có thể đã từng nghe thầy cô nói, lớp 6A có 42 gồm có 22 học...
Các em đã biết một tập hợp có thể không có phần tử nào (tập rỗng), có 1...
Phép cộng và phép nhân luôn thực hiện được trong tập số tự nhiên. Còn phép...
Các em đã được biết nội dung lý thuyết về phép trừ hai số tự nhiên, phép...
Thực tế khi chia một chiếc bánh, thí dụ bánh trung thu chẳng hạn, khi chia thành...
Lý thuyết về cách so sánh phân số, so sánh hai phân số cùng mẫu, hai phân số...
Ước và bội giúp chúng ta có thêm những cách mới để diễn đạt quan hệ a chia...
Ước là gì? Bội là gì? cách tìm ước và bội như thế nào là nội dung các em...
Các ước số của 5 là 1 và 5; ước số của 6 là 1; 2; 3 và 6. Khi đó 5 được...
Các em đã hiểu khái niệm thế nào là số nguyên tố, thế nào là hợp số ở...
Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và trong cuộc sống,...
Số tự nhiên là tập số cơ bản, phổ biến mà chúng ta được tiếp cận gần...
12