Giải Toán 11 Tập 1 SGK Cánh Diều

Cho hai dãy số (un), (vn) với un = 3 +1/n; vn = 5 – 2/n2. Tính các giới hạn sau:..
Xét tính tăng, giảm của mỗi dãy số (un), biết:..
Ông An vay ngân hàng 1 tỉ đồng với lãi suất 12%/năm...
Cho hình vuông C1 có cạnh bằng 4. Người ta chia mỗi cạnh hình vuông...
Một khay nước có nhiệt độ 23°C được đặt vào ngăn đá tủ lạnh...
Một cái tháp có 11 tầng. Diện tích của mặt sàn tầng 2 bằng nửa diện tích...
Người ta trồng cây theo các hàng ngang với quy luật:...
Tứ giác ABCD có số đo bốn góc A, B, C, D theo thứ tự lập thành cấp số cộng...
Cho cấp số nhân (un). Tìm số hạng đầu u1, công bội q...
Cho cấp số cộng (un). Tìm số hạng đầu u1, công sai d...
Xét tính tăng, giảm và bị chặn của mỗi dãy số (un­)...
Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là dãy số tăng?...
Cho cấp số nhân (un) có un = –1, công bội q...
Trong các dãy số (un) cho bằng phương pháp truy hồi sau...
Tổng 100 số tự nhiên lẻ đầu tiên tính từ 1 là:...
Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu...