Lý thuyết Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

21/11/2023
Như các em đã biết: Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi...