Vật lý lớp 9

Bài tập vận dụng Định luật ôm là một trong những dạng bài tập phổ biến...
Trong thí nghiệm với mạch điện có sơ đồ như hình 1.1 ở bài 1, nếu sử dụng...
Sử dụng biến trở có thể làm cho một bóng đèn từ từ sáng dần lên hay tối...
Khi sử dụng đèn điện, có đèn sáng mạnh đèn sáng yếu, ngay cả khi các đèn...
Hàng tháng, mỗi gia đình sử dụng điện đều phải trả tiền theo số đếm...
Như các em thấy, trong mỗi gia đình chúng ta có rất nhiều đồ dùng là các...
Các nhà máy điện như: Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Trị An,... đều sản...