#metatag

Toán lớp 7

Ở bài trước các em đã được học quy tắc nhân chia hai số hữu tỉ, để...
Giá trị tuyệt đối của số nguyên là kiến thức các em đã biết và cách cộng...
Nội dung lý thuyết về giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ, cộng trừ nhân...
Sau nội dung lý thuyết về cách cộng trừ hai đa thức một biến, các em cần...
Bài trước các em đã biết cách cộng trừ hai đa thức (có nhiều hơn một biến)...
Qua bài viết trước về lý thuyết về hàm số y = ax2 bài viết này là nội dung...
Dù có thể chưa biết số hữu tỉ là gì? Nhưng trong gia đình, khi chia 1 trái cam...
Như các em đã biết các số hữu tỉ đều được viết dưới dạng phân số a/b...
Đơn thức là biểu thức đại số, nhưng không phải biểu thức đại số nào...
Ở nội dung bài viết trước các em đã biết đơn thức là gì? bậc của đơn...
Các em đã biết đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc...
Ở bài trước các em đã biết đơn thức đồng dạng là gì, cách cộng trừ đơn...
Lý thuyết về lũy thừa của một số hữu tỉ, công thức lũy thừa với số mũ...
Ở các bài trước, các em đã biết cách tính giá trị của đa thức một biến x...
Qua nội dung lý thuyết về nghiệm của đa thức một biến, các em đã biết cách...
12