Tỉ lệ thức là gì? Định nghĩa và Tính chất của tỉ lệ thức - Toán lớp 7 bài 7

06:27:3101/10/2020

Phân số là khái niệm mà các em đã biết và khái niệm hai phân số bằng nhau cũng không có gì xa lạ với các em và tỉ lệ thức sẽ là khái niệm các em sẽ làm quen trong bài viết này.

Vậy tỉ lệ thức là gì? tỉ lệ thức có các tính chất nào? điều này sẽ được giải đáp ngay sau đây, các em cùng tham khảo nhé.

I. Lý thuyết tỉ lệ thức

1. Định nghĩa tỉ lệ thức

- Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai số  (và còn được viết là a:b = c:d)

* Ví dụ: Tỉ lệ thức  còn được viế là 5:8 = 15:24.

2. Tính chất của Tỉ lệ thức

a) Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức:

 - Nếu   thì 

* Ví dụ: Tỉ lệ thức 

b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:

- Nếu ad = bc và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức sau:

 

* Ví dụ: Ta có 2.6 = 3.4 từ đây ta có cá tỉ lệ thức sau:

 

II. Bài tập vận dụng Tỉ lệ thức

* Bài 44 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:

      

* Lời giải:

* Bài 45 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1: Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức:

 

* Lời giải:

- Trước hết, ta cần đưa các tỉ số trên về dạng số nguyên hoặc tỉ số giữa các số nguyên như sau:

 

 

 

 

 

 

 

- Từ kết quả trên ta lập được các tỉ lệ thức: 

* Bài 46 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

  

 

 

* Lời giải:

  

 

 

 

 

 

Tóm lại, với bài viết về tính chất tỉ lệ thức các em cần ghi nhớ 2 tính chất cơ bản của tỉ lệ thức để qua đó vận dụng vào giải các bài tập.

Đánh giá & nhận xét

captcha
...
Toán Nâng Cao
Yeah thank :V
Trả lời -
04/03/2022 - 20:46
captcha
...
h3k4r&@$
hay quá
Trả lời -
30/11/2021 - 20:34
captcha
...
ưerqwerwerq
ưeew
Trả lời -
30/11/2021 - 16:31
captcha
...
HƯNG FF
hay
Trả lời -
14/11/2021 - 19:56
captcha
...
Học ngu như trâu
Rất hay nhìn phát hiểu luôn
Trả lời -
03/11/2021 - 14:58
captcha
Xem thêm bình luận
5 trong số 13
Bài viết khác