Đơn thức đồng dạng là gì? Cách cộng trừ các đơn thức đồng dạng - Toán 7 bài 4 tập 2 chương 4

14:51:0231/07/2021

Các em đã biết đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Vậy câu hỏi đặt ra là (2xy + 3xy) có phải là đơn thức?

Bài này sẽ giúp chúng ta biết: Đơn thức đồng dạng là gì? cách cộng trừ các đơn thức đồng dạng như thế nào? và có thể trả lời được thắc mắc ở trên.

Bài tập về đơn thức đồng dạng, cộng trừ đơn thức đồng dạng

1. Đơn thức đồng dạng

Đơn thức đồng dạng là gì?

- Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.

> Chú ý: Mọi số khác 0 được cọi là đơn thức đồng dạng với nhau.

* Ví dụ: Những đơn thức sao là đơn thức đồng dạng:

 2x2y3;  5x2y3;  x2y3

* Câu hỏi 1: Cho đơn thức 3x2yz.

a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.

b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho.

> Lời giải:

- Đơn thức 3x2yz có phần biến là x2yz, nên ta có:

a) Ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho là: 2x2yz; -5x2yz; 7x2yz

b) Ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho là:   3xyz; 3xy2z; 3xyz2

* Câu hỏi 2: Ai đúng? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói:

"0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng" Bạn Phúc nói: "Hai đơn thức trên không đồng dạng". Ý kiến của em?

> Lời giải:

- Đơn thức 0,9xy2 có phần biến là xy2

- Đơn thức 0,9x2y có phần biến là x2y

Ta thấy, phần biến của hai đơn thức khác nhau nên hai đơn thức này không đồng dạng.

⇒ Bạn Sơn nói sai còn bạn Phúc nói đúng.

2. Cộng trừ các đơn thức đồng dạng

Quy tắc cộng trừ các đơn thức đồng dạng:

- Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

* Ví dụ 1: Để CỘNG đơn thức 2xy2 với đơn thức 3xy2 ta làm như sau:

 2xy2 + 3xy2 = (2 + 3)xy2 = 5xy2

* Ví dụ 2: Để TRỪ đơn thức 3x2y với đơn thức x2y ta làm như sau:

 3x2y - x2y = (3 - 1)x2y = 2x2y

* Câu hỏi 3: Hãy tìm tổng của ba đơn thức: xy3; 5xy3 và -7xy3.

> Lời giải:

- Ta có: xy3 + 5xy3 + (-7xy3) = xy3 + 5xy3 + (-7).xy3

= (1 + 5 - 7)xy3 = (-1).xy3 = -xy3.

Trên đây là nội dung lý thuyết về đơn thức đồng dạng, qua nội dung này KhoiA.Vn hy vọng đã giúp các em có thể biết được Đơn thức đồng dạng là gì? Cách cộng trừ các đơn thức đồng dạng thực hiện như thế nào.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác