Vật lý lớp 11

Sau khi học bài Tụ điện, các em đã biết: Khái niệm tụ điện là gì? Cách...
Sau khi học bài Điện thế, Hiệu điện thế, các em đã biết: Công thức điện...
Sau khi học bài Công của lực điện, các em đã biết: Công thức tính công của...
Sau khi học bài Thuyết electron, Định luật bảo toàn điện tích, các em đã...
Sau khi học bài Điện tích, Định luật Cu-lông các em đã biết về sự nhiễm...
Các vật mang điện hoặc hút nhau, hoặc đẩy nhau là nội dung các em đã học ở...
Một nguồn điện có suất điện động 12V. Khi mắc nguồn điện này thành mạch...
Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V-1000W.
Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện cường độ 1A chạy...
Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?...
12
Tin xem nhiều nhất