Vật lý lớp 11

Hình 7P.1 mô tả các hiện tượng xảy ra đối với sóng vô tuyến có các tần...
Một sóng truyền trên một dây rất dài có phương trình:...
Hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau một...
Khi đi biển, các thuỷ thủ trên thuyền có thể sử dụng kĩ thuật sonar (một kĩ...
Hình 5.P.2 mô tả hai loại sóng địa chấn truyền trong môi trường khi xảy ra...
Xét sóng nước truyền qua vị trí của phao câu cá đang nổi trên mặt nước khi...
Máy đo địa chấn được sử dụng để phát hiện và đo đạc những rung động...
Hãy chỉ ra hai trường hợp cộng hưởng có lợi và hại trường hợp cộng...
Cho ví dụ về một số ứng dụng của dao động tắt dần trong thực tiễn.
Xét một vật bắt đầu dao động điều hoà từ vị trí cân bằng theo chiều âm...
Một hệ dao động điều hoà với chu kì 2 s. Chọn gốc thế năng tại vị trí...
Một vật dao động điều hoà có đồ thị gia tốc theo thời gian được thể...
Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ 4 cm, tần số 1 Hz. Tại thời...
Một vật dao động điều hoà có đồ thị li độ – thời gian và vận tốc –...
Vẽ phác đồ thị li độ – thời gian của hai dao động điều hoà trong các...
Xác định biên độ, chu kì, tần số, tần số góc của mỗi dao động và độ...
Tin xem nhiều nhất