Bài viết liên quan

Đặc điểm công của lực điện? Công thức công của lực điện? Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M - Vật lý 11 bài 4

09:17:1509/10/2019

Tương tác tĩnh điện có nhiều điểm tương đồng với tương tác hấp dẫn, ta sẽ thấy công của lực điện cũng có những điểm tương tự như công của trọng lực.

Nội dung bài viết này giúp các em biết công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q trong điện trường có đặc điểm gì? Cong thức tính công của lực điện? và thé năng của điện tích q trong một điện trường phụ thuộc điều gì?

I. Công của lực điện

1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều

• Đặt điện tích q dương (q>0) tại một điểm M trong điện trường đều như hình vẽ, nó sẽ chịu tác dụng của một lực điện .

- Lực  là lực không đổi, có phương song song với các đường sức điện

- Chiều hướng từ bản dương sang bản âm

- Độ lớn: F = qE.

2. Công của lực điện trong điện trường

 Biểu thức công của lực điện:

 AMN = F.s.cos∝ = qEd

- Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là AMN = qEd, không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.

> Chú ý:

- Lực tĩnh điện là lực thế.

- Trường tĩnh điện là trường thế.

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường

1. Khái niệm thế năng

• Thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm mà ta xét trong điện trường.

• Chọn mốc thế năng tại bản âm, đối với một điện tích q dương đặt tại điểm M trong điện trường đều thì công này là:

 A = qEd = WM.

Trong đó:

 d là khoảng cách từ điểm M đến bản âm;

 WM là thế năng của điện tích q tại M.

• Trong trường hợp điện tích q nằm tại điểm M trong điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra thì có thể lấy thế năng bằng công của lực điện khi di chuyển q từ M ra vô cực.

 W= AM∞

2. Sự phụ thuộc của thế năng Wvào điện tích q

Thế năng của điện tích tại M tỉ lệ thuận với q:

 AM∞ = W= VMq

 VM là hệ số tỉ lệ, không phụ thuộc q mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm M trong điện trường.

3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường

- Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

 AMN = W- WN

Trên đây KhoiA.Vn đã giới thiệu với các em về BĐặc điểm công của lực điện? Công thức công của lực điện? Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M - Vật lý 11 nội dung bài 4. Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác