Toán lớp 10

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn vuông góc với đường thẳng cho...
Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) đi qua 1 điểm cho trước, hay...
Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm của đường tròn là một dạng bài...
Nội dung lý thuyết về tập hợp con, xác định số phần tử của tập hợp, hai...
Khái niệm về tập hợp không còn xa lạ với các em bởi đây là nội dung các em...
Để phương trình bậc 2 có đúng 1 nghiệm âm có thể xảy ra các trường hợp...
Để phương trình bậc 2 có đúng 1 nghiệm âm có thể xảy ra các trường hợp...
Các công thức lượng giác cơ bản, giá trị lượng giác của các cung có liên...
Bài học trước các em đã được tìm hiểu về cung và góc lượng giác, số đo...
Để giải được các bài toán về cung và góc lượng giác ở chương trình lớp...
Bất đẳng thức luôn là dạng luôn có nhiều bài toán khá khó, đây cũng không...
Khi nói "Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam" hay "π2<10" thì đây là...