Toán lớp 10

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm của đường tròn là một dạng bài...
Phương trình đường thẳng Toán lớp 10 có nhiều dạng toán, để làm được các...
Viết phương trình đường thẳng hay hệ số góc k của đường thẳng là những...
Là một trong những dạng toán viết phương trình đường tròn, viết đường tròn...
Viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm A, B và tiếp xúc với đường...
Viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm A, B và có tâm I nằm...
Viết phương trình đường trò tâm I và tiếp xúc với đường thẳng delta cũng...
Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A, B, C là một trong những dạng...
Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC khi biết tọa độ 3...
Bài học trước các em đã được tìm hiểu về cung và góc lượng giác, số đo...
Các công thức lượng giác cơ bản, giá trị lượng giác của các cung có liên...
Để phương trình bậc 2 có đúng 1 nghiệm âm có thể xảy ra các trường hợp...
Để phương trình bậc 2 có đúng 1 nghiệm âm có thể xảy ra các trường hợp...
Khái niệm về tập hợp không còn xa lạ với các em bởi đây là nội dung các em...
Nội dung lý thuyết về tập hợp con, xác định số phần tử của tập hợp, hai...
Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) đi qua 1 điểm cho trước, hay...
12