Vật Lý

Vật lý 12 bài 4: Giao động tắt dần, dao động cưỡng bức: Sau khi tìm hiểu...
Vật lý 12 bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ; các em đã biết sóng cơ là...
Vật lý 12 bài 8: Giao thoa sóng; Sau khi tìm hiểu về giao thoa sóng, các em đã...
Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng: Sau khi tìm hiểu về Sóng dừng, các em đã...
Vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lý của âm; Sau khi tìm hiểu về Đặc trưng...
Vật lý 11 bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ; Sau khi tìm hiểu về Ghép các...
Công thức vật lý 9 HK2 là các công thức bao gồm 1 phần chương 2 điện từ...
Chương 4 có nội dung về các định luật bảo toàn, vì vậy công thức vật lý 10...
Nội dung học kỳ 1 môn Vật lý 9 về Điện học và Điện từ học, vì vậy...
Các hiện tượng như: chiếc thuyền nhấp nhô tại chỗ neo, dây đàn ghita rung...
Các vật mang điện hoặc hút nhau, hoặc đẩy nhau là nội dung các em đã học ở...
Động học chất điểm là một trong những nội dung mở đầu của môn Vật lý...
Khi đặt hiệu điện thế vào hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy...
Tin xem nhiều nhất