Vật Lý

Khi sử dụng đèn điện, có đèn sáng mạnh đèn sáng yếu, ngay cả khi các đèn...
Dùng tăm tạo ra một giọt nước nhỏ trên mặt một bình chia độ đựng dầu...
Sau nội dung lý thuyết về chuyển động thẳng đều, các em đã biết được các...
Ở bài trước, ta đã khảo sát dao động điều hòa về mặt động học. Trong...
Bài viết này là phần bài tập cơ bản về con lắc lò xo vận kiến thức lý...
Bài tập về nguồn điện dòng điện thường có hai dạng phổ biến: Dạng 1 là...
Trong thí nghiệm với mạch điện có sơ đồ như hình 1.1 ở bài 1, nếu sử dụng...
Chương 4 có nội dung về các định luật bảo toàn, vì vậy công thức vật lý 10...
Nội dung học kỳ 1 môn Vật lý 9 về Điện học và Điện từ học, vì vậy...
Công thức vật lý 9 HK2 là các công thức bao gồm 1 phần chương 2 điện từ...
Khi đặt hiệu điện thế vào hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy...
Động học chất điểm là một trong những nội dung mở đầu của môn Vật lý...
Các vật mang điện hoặc hút nhau, hoặc đẩy nhau là nội dung các em đã học ở...
12
Tin xem nhiều nhất