Giải Toán 11 Tập 1 SGK Kết Nối Tri Thức

Tế bào E. Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi...
Từ 0 giờ đến 12 giờ trưa, chuông của một chiếc đồng hồ quả lắc sẽ...
Tổng 100 số hạng đầu của dãy số (un) với u­n = 2n – 1 là...
Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, dãy số nào là cấp số nhân?...
 Cho dãy số (un) với un = 3n + 6. Khẳng định nào sau đây là đúng?...
Cho dãy số ... (số hạng sau bằng một nửa số hạng liền trước nó).
Khẳng định nào sau đây là sai?...
Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong...
 Vào năm 2020, dân số của một quốc gia là khoảng 97 triệu người...
Một công ty xây dựng mua một chiếc máy ủi với giá 3 tỉ đồng...
Một cấp số nhân có số hạng đầu bằng 5 và công bội bằng 2...
Một cấp số nhân có số hạng thứ 6 bằng 96 và số hạng thứ 3 bằng 12...
Viết năm số hạng đầu của mỗi dãy số (un) sau và xem nó có phải là cấp số...
Xác định công bội, số hạng thứ 5, số hạng tổng quát và số hạng thứ 100...
Vào năm 2020, dân số của một thành phố là khoảng 1,2 triệu người...
Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng...