#metatag

Hóa học lớp 12

Trong tự nhiên, kim loại kiềm không có ở dạng đơn chất mà chỉ tồn tại ở...
Sau khi tìm hiểu sơ lược về Niken (Ni), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Thiếc (Sn) các em biết...
Sau khi tìm hiểu về Đồng (Cu) và hợp chất của đồng, các em biết được vị...
Sau khi tìm hiểu về hợp kim của sắt: Biết thành phần, tính chất và ứng dụng...
Gang và Thép là những hợp kim của sắt có rất nhiều ứng dụng trong đời sống...
Sau khi đã nắm được khái niệm, tính chất vật lý, tính chất hóa học và...
Sau khi tìm hiểu về tính chất vật lí, tính chất hóa học của một số hợp...
Sau khi tìm hiểu về tính chất hóa học, tính chất vật lí của sắt (Fe), vị...
Este là chất lỏng hoặc rắn ở điều kiện bình thường và rất ít tan trong...
Polime có nhiều ứng dụng như làm các loại vật liệu polime phục vụ cho đời...
Về cấu tạo, phần lớn lipit là các este phức tạp, bao gồm chất béo (còn gọi...
Sau nội dung lý thuyết về liphit, chất béo và tính chất hóa học, tính chất...
Glucozơ không còn xa lại với các em, bởi ở lớp 9 các em đã được giới thiệu...
Sau khi tìm hiểu về tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, tính chất hóa...
Amino Axit là những hợp chất cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ...
Các em đã tìm hiểu Amino axit về khái niệm, tính chất vật lý, tính chất hóa...
12