#metatag

Toán lớp 12

Bài trước các em đã biết khi nào hàm số đồng biến và khi nào hàm số nghịch...
Nội dung lý thuyết về các tìm (quy tắc) tìm cực trị (cực đại, cực tiểu)...
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là bài toán...
Ở bài trước các em đã biết để tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị...
Tìm đường tiệm cận là một bước quan trọng trước khi lập bảng biến thiên...
Đường tiệm cận đứng là gì? Tiệm cận ngang hay tiệm cận xiên là gì? cách...
Lũy thừa là khái niệm không còn xa lạ với các em bởi chúng ta đã làm quen từ...
Hàm số lũy thừa là dạng hàm số có dạng y = xα với α là số thực cho...
Logarit cùng với hàm mũ và lũy thừa cũng có một số dạng toán thường xuất...
Hàm số mũ và hàm số logarit là một trong những kiến thức quan trọng bởi các...
Phương trình mũ và phương trình logarit là một trong những dạng toán thường...