Bài 1.45 trang 44 Toán 12 tập 1 Kết nối tri thức

09:44:4708/04/2024

Chi tiết Lời giải bài 1.45 trang 44 Toán 12 tập 1 Kết nối tri thức ngắn gọn, dễ hiểu giúp học sinh áp dụng giải Toán 12 tập 1 Kết nối tri thức dễ dàng đạt kết quả cao.

Bài 1.45 trang 44 Toán 12 Tập 1 Kết nối tri thức:

Dân số của một quốc gia sau t (năm) kể từ năm 2023 được ước tính bởi công thức

N(t) = 100e0,012t (N(t) được tính bằng triệu người 0 ≤ t ≤ 50)

a) Ước tính dân số của quốc gia này vào các năm 2030 và 2035 (kết quả tính bằng triệu người, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba).

b) Xem N(t) là hàm số của biến số t xác định trên đoạn [0; 50]. Xét chiều biến thiên của hàm số N(t) trên đoạn [0; 50].

c) Đạo hàm của hàm số N(t) biểu thị tốc độ tăng dân số của quốc gia đó (tính bằng triệu người/ năm). Vào năm nào tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là 1,6 triệu người/ năm?

Giải bài 1.45 trang 44 Toán 12 Tập 1 Kết nối tri thức:

a) Dân số của quốc gia vào năm 2030 là: 

N(7) = 100e0,012.7 = 100e0,084 = 108,763  (triệu người)

Dân số của quốc gia vào năm 2035 là: 

N(12) = 100e0,012.12 = 100e0,144 = 115,488  (triệu người)

b) Trên đoạn [0; 50] ta có: 

N'(t) = 0,012.100e0,012t = 1,2e0,012t > 0 với mọi t ∈ [0; 50]

Vì vậy, hàm số N(t) đồng biến trên đoạn [0; 50].

c) Ta có: N'(t) = 1,2e0,012t

Với tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là 1,6 triệu người/ năm ta có:

1,6 = 1,2e0,012t 

Vậy vào năm 2046 thì tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là 1,6 triệu người/ năm.

Trên đây KhoiA.Vn đã hướng dẫn các em giải bài 1.45 trang 44 Toán 12 tập 1 Kết nối tri thứcNếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem thêm giải Toán 12 tập 1 SGK Kết nối tri thức

> Bài 1.37 trang 43 Toán 12 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho hàm số y = f(x) xác định trên R\{1; 3}, liên tục trễn mỗi khoảng...

> Bài 1.38 trang 43 Toán 12 Tập 1 Kết nối tri thức: Đồ thị trong hình 1.37 là đồ thị của hàm số: A. y = (x + 2)/(x + 1)...

> Bài 1.39 trang 43 Toán 12 Tập 1 Kết nối tri thức: Đồ thị trong hình 1.38 là đồ thị của hàm số: A. y = x - [1/(x+1)]...

> Bài 1.40 trang 43 Toán 12 Tập 1 Kết nối tri thức: Xét chiều biến thiên và tìm các cực trị (nếu có) củ các hàm số sau:...

> Bài 1.41 trang 44 Toán 12 Tập 1 Kết nối tri thức: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số sau:...

> Bài 1.42 trang 44 Toán 12 Tập 1 Kết nối tri thức: Tìm các tiệm cận của mỗi đồ thị hàm số sau: a) y = (3x - 2)/(x + 1)...

> Bài 1.43 trang 44 Toán 12 Tập 1 Kết nối tri thức: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau: a) y = -x3 ...

> Bài 1.44 trang 44 Toán 12 Tập 1 Kết nối tri thức: Xét một thấu kính hội tụ có tiêu cự f (H.1.39). Khoảng cách p...

> Bài 1.45 trang 44 Toán 12 Tập 1 Kết nối tri thức: Dân số của một quốc gia sau t (năm) kể từ năm 2023 được ước tính...

> Bài 1.46 trang 44 Toán 12 Tập 1 Kết nối tri thức: Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác