Hóa Học

Axetilen có công thức phân tử C2H2 là một hidrocacbon có nhiều ứng dụng trong...
Metan có công thức phân tử là CH4 là một trong những nguồn nguyên liệu quan...
Etilen có công thức phân tử C2H4 là nguyên liệu để điều chế polietilen, dùng...
Các em đã biết, hợp chất hữu cơ là những hợp chất của cacbon, và trong các...
Ở nội dung bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về hóa trị và số oxi hóa,...
Silic ký hiệu là Si, là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên...
Oxi có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sự sống của con người....
Oxi đóng vai trò quan trọng thể hiện qua hai lĩnh vực là khí oxi cần cho sự hô...
Hàng năm, thế giới mất đi khoảng 15% lượng gang thép luyện được do kim loại...
Trong đời sống và trong kỹ thuật hợp kim của sắt là Gang và Thép được sử...
Trong thực tế hợp kim được sử dụng nhiều hơn kim loại nguyên chất, những...
Các nguyên tố hóa học được phân thành kim loại và phi kim. Trên 110 nguyên tố...
Axit sunfuric H2SO4 là hóa chất hàng đầu được dùng trong nhiều ngành sản xuất....
Hidro sunfua H2S; lưu huỳnh Đioxit SO2; Lưu huỳnh Trioxit SO3 cũng có những ứng dụng...
Lưu huỳnh ký hiệu hóa học là S có nhiều ứng dụng trong công nghiệp như dùng...
Oxi có vai trò quyết định đối với sự sống của con người và động vật....
Tin xem nhiều nhất