#metatag

Hóa Học

Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Công thức hóa học, các em đã biết công...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Nguyên tử, các em đã biết nguyên tử gồm...
Định luật bảo toàn khối lượng là một trong những định luật quan trọng mà...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Định luật bảo toàn khối lượng, các em...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết về tính chất hóa học, tính chất vật lí...
Axit photphoric là một axit có độ mạnh trung bình, đây cũng là một trong những...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết về tính chất hóa học, tính chất vật lí...
Photpho (ký hiệu là P) thường gặp 2 dạng phổ biến là P đỏ và P trắng,...
Sau khi tìm hiểu về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, biết được khái...
Sau khi tìm hiểu về amoniac và muối amoni, biết được cấu tạo phân tử, tính...
Tin xem nhiều nhất