Giải Toán 8 Tập 1 SGK Chân Trời Sáng Tạo

Quan sát biểu đồ tỉ lệ phần trăm số xe đạp một cửa hàng đã bán được...
Hãy phân tích bảng thống kê sau để tìm:...
Số liệu về số lớp học cấp trung học cơ sở của 5 tỉnh Tây Nguyên tính...
 Cùng với các bạn trong tổ thảo luận để tìm ra thêm ba tình huống có thể...
Thu thập bốn loại biểu đồ khác nhau đã được xuất bản và trưng bày trong...
Bảng điều tra sau đây cho biết sự yêu thích của 50 khán giả đối với 6...
Một giáo viên dạy Giáo dục thể chất đã thống kê thời gian chạy 100 m...
Kết quả học tập học kì 1 của học sinh lớp 8A và 8B được ghi lại trong...
Thông tin về 5 bạn học sinh của trường Trung học sơ sở Kết Đoàn tham gia Hội...
Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 học sinh về bốn nhãn hiệu...
Nêu nhận xét về tính hợp lí của các dữ liệu trong bảng thống kê sau:...
Hãy sử dụng phương pháp thích hợp để thu thập dữ liệu và lập bảng thống...
Em hãy đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu cho các vấn đề sau:...
Lấy một tờ giấy, gấp làm tư để có một góc vuông như trong Hình 16, dùng kéo...
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi D là trung điểm của BC. Vẽ DE // AB,...
Cho tam giác ABC có đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối...