#metatag

Hóa học lớp 10

Ở lớp 8 các em đã biết đến khái niệm về hóa trị, ở lớp 10 các em sẽ tìm...
Phản ứng oxi hóa khử là loại phản ứng hóa học khá phổ biến trong tự nhiên...
Các electron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng...
Clo được ứng dụng nhiều trong đời sống thực tế như dùng tiệt trùng nước...
Flo kyí hiệu hóa học F, Brom ký hiệu hóa học Br và Iot ký hiệu hóa học I; là...
Oxi có vai trò quyết định đối với sự sống của con người và động vật....
Lưu huỳnh ký hiệu hóa học là S có nhiều ứng dụng trong công nghiệp như dùng...
Hidro sunfua H2S; lưu huỳnh Đioxit SO2; Lưu huỳnh Trioxit SO3 cũng có những ứng dụng...
Axit sunfuric H2SO4 là hóa chất hàng đầu được dùng trong nhiều ngành sản xuất....
Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO (natri hipoclorit). Trong khi...
Liên kết ion là một trong những liên kết phổ biến để các nguyên tử kim loại...
Liên kết cộng hóa trị được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều...
Halogen là những nguyên tố thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn hóa học, thông...
Khi nói đến tốc độ là chúng ta nghĩ ngay tới sự chuyển động nhanh hay chậm,...
12