Bài viết liên quan

Viết công thức LEWIS của H2SO4 (Sulfuric Acid Lewis Structure) hướng dẫn từng bước, chi tiết, dễ hiểu - Hỏi đáp Hóa 10

21:38:1008/12/2022

Như đã biết Công thức Lewis (Lewis structure) biểu diễn sự hình thành liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong một phân tử.

Sau đây là cách viết công thức LEWIS của H2SO4 (Sulfuric Acid Lewis Structure) được hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng bước và dễ hiểu để các bạn tham thảo.

Công thức Lewis của H2SO4 (Sulfuric Acid Lewis Structure)

 Bước 1: Tính tổng số electron hóa trị trong phân tử

S có 6 electron hóa trị, O có 6 electron hóa trị, H có 1 electron hóa trị. Trong phân tử H2SO4 , có 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O và 2 nguyên tử H.

⇒ Tổng số electron hóa trị của H2SO4 là Te1:= 1.6 + 4.6 + 2.1 = 32 electron

 Bước 2: Vẽ khung phân tử tạo bởi liên kết đơn giữa các nguyên tử

Xác định nguyên tử trung tâm: Nguyên tử trung tâm là nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn, hay nguyên tử cần nhiều e hơn để tạo octet.

(Lưu ý: Nếu hydro có mặt trong phân tử đã cho, thì luôn đặt hydro bên ngoài)

S có độ âm điện nhỏ hơn O nên S là nguyên tử trung tâm.

Công thức lewis của H2SO4 b2

Số electron hóa trị đã dùng để xây dựng khung là Te2 = 6.2 = 12 electron

Số electron hóa trị còn lại là Te3 = Te1 – Te2 = 32 – 12 = 20 electron

 Bước 3: Tính số electron hóa trị chưa tham gia liên kết bằng cách lấy tổng số electron trừ số electron tham gia tạo liên kết.

Hoàn thiện octet cho nguyên tử có độ âm điện lớn hơn trong sơ đồ:

Sử dụng 20 electron này để tạo octet cho O trước (vì O có độ âm điện cao hơn)

Công thức lewis của H2SO4 b3 Hóa 10 CTST

 Bước 4. Chuyển cặp electron chưa liên kết trên nguyên tử xung quanh thành electron liên kết sao cho nguyên tử trung tâm thỏa mãn quy tắc octet.

Đã sử dụng hết 20 electron để tạo octet cho O. Tuy nhiên S chưa đủ octet nên ta chuyển cần chuyển 2 cặp electron của nguyên tử O ở trên và dưới để tạo thành cặp electron dùng chung cho hai nguyên tử O và S

Vậy công thức Lewis của H2SO4 là:

Cấu trúc Lewis của H2SO4 b4 Hóa 10 CTST

» Hãy xem để hiểu thêm về cách viết cấu trúc Lewis

Công thức Lewis của:
SO2 SO3 N2 NH3 NO2
HNO3 H2SO4 CH4 H3PO4 HBr
H2CO3 H2SO3 HCl H2S C2H4
C2H2 CO2 CO NO N2O3
H3O+ NO3- PCl3 P2O5 Cl2O7
Cl2 H2 O2 H2O2 H2O
CH3CHO CH3COOH CH3OH SCl2 CS2
CCl4 BF3  BH3  F2O  SF6
SF4 PCl5  SO32-  NH4+  NCl3
N2O4 N2O5  HClO3  HClO4  HClO
HClO2        

Trên đây KhoiA.Vn đã hướng dẫn các em Cách viết công thức LEWIS của của H2SO4 (Sulfuric Acid Lewis Structure). Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Lý thuyết Hoá 10 Sách giáo khoa (SGK) Chân trời sáng tạo

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 1: Nhập môn hóa học

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 2: Thành phần của nguyên tử

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 3: Nguyên tố hóa học

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 4: Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử...

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 7: Định luật tuần hoàn – ý nghĩa của bảng tuần hoàn...

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 8: Quy tắc octet

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 9: Liên kết ion

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 10: Liên kết cộng hóa trị

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác van der waals

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 12: Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy...

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 14: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ PƯ...

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 16: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 17: Tính chất vật lí và hóa học các đơn chất nhóm VIIA

» Lý thuyết Hóa 10 Bài 18: Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác