Giải Toán 7 Tập 2 SGK Chân Trời Sáng Tạo

Quan sát Hình 13, biết AB = AC, DB = DC...
Quan sát Hình 12, cho biết AM là đường trung trực...
Quan sát Hình 11, cho biết M là trung điểm của BC...
Hình 10 minh họa một tờ giấy có hình vẽ đường trung trực xy của đoạn...
Trong Hình 11a, ta gọi độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa...
Quan sát Hình 10....Tìm đoạn ngắn nhất...
Cho tam giác ABC vuông tại A có...
So sánh các góc của tam giác ABC...
Cho tam giác nhọn ABC có ba đường cao AD, BE, CF....
Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Lấy điểm E thuộc cạnh AC...
Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia BA lấy điểm M...
Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm H...
Ba thành phố A, B, C được nối với nhau bởi ba xa lộ...
Cho tam giác DEF. Tia phân giác của góc D và E...