Toán lớp 8

Các em đã biết thế nào là phương trình một ẩn, giải phương trình là làm gì...
Ở bài trước các em đã biết cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng...
Các em đã biết 3 cách để phân tích đa thức thành nhân tử qua các bài viết...
Các em thấy, việc giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách...
Sau khi đã biết phương pháp nhóm hạng tử để phân tích đa thức thành nhân...
Việc phân tích đa thức thành nhân tử giúp chúng ta rút gọn được biểu thức,...
Vận dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử là một...
Sau khi đã biết khái niệm lý thuyết về phương pháp đặt nhân tử chung...
Chúng ta đã học qua 5 công thức hằng đẳng thức đáng nhớ ở hai bài học...
Công thức hằng đẳng thức về tổng hai lập phương và hiệu hai lập phương...
Công thức hằng đẳng thức lập phương của một tổng và lập phương của một...
Tiếp theo các hằng đẳng thức đáng nhớ về bình phương một tổng, bình...
Các hằng đẳng thức đáng nhớ đúng như tên gọi của nó, rất đáng nhớ bởi...
Quy tắc nhân đa thức với đa thức là nội dung lý thuyết các em đã học ở bài...
Bài học trước các em đã biết cách nhân đơn thức với đa thức (quy tắc...
12