Bài viết liên quan

Hệ thức liên hệ giữa Hiệu điện thế và Cường độ Điện trường, định nghĩa điện thế, hiệu điện thế - Vật lí 11 bài 5

11:07:2609/10/2019

Thế năng WM của điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của lực điện tác dụng lên điện tích q. Thế năng WM vừa phụ thuộc điện trường tại M vừa phụ thuộc q.

 

Nội dung bài viết này giúp các em biết Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường viết như nào? Định nghĩa điện thế? định nghĩa hiệu điện thế? đơn vị của điện thế, đặc điểm của điện thế và cách đo hiệu điện thế.

I. Điện thế

1. Khái niệm điện thế

- Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích.

- Ta có: AM∞ = W= VMq

- Hệ số Vchỉ phụ thuộc điện trường tại M. Nó đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích q. Vđược gọi là điện thế tại M.

 

2. Định nghĩa Điện thế

Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ M ra vô cực và độ lớn của q.

Công thức tính điện thế tại một điểm trong điện trường: 

3. Đơn vị điện thế

- Đơn vị của điện thế là Vôn (V). 

4. Đặc điểm của điện thế

- Điện thế là đại lượng đại số, thường chọn điện thế ở mặt đất hoặc một điểm vô cực làm mốc (bằng 0).

- Với q > 0 nếu AM∞ > 0 thì VM > 0; nếu AM∞ < 0 thì VM < 0;

II. Hiệu điện thế

1. Hiệu điện thế

 Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là hiệu giữa điện thế VM và VN:

 UMN = VM - VN.
Hiệu điện thế giữa 2 điểm M và N

2. Định nghĩa Hiệu điện thế

Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển từ M đến N và độ lớn của q.

 

Đơn vị hiệu điện thế là Vôn (V).

3. Đo Hiệu điện thế

- Người ta đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế.

Đo hiệu điện thế bằng tĩnh điện kế

4. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

• Xét 2 điểm M, N trên một đường sức điện của một điền trường yếu:

Liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường Hiệu điện thế: 

Cường độ điện trường: 

• Công thức này cũng đúng cho trường hợp điện trường không đều, nếu trong khoảng d rất nhỏ dọc theo đường sức điện, cường độ điện trường thay đổi không đáng kể.

Trên đây KhoiA.Vn đã giới thiệu với các em về Bản chất phản ứng trao đổi ion là gì? Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li trong SGK Hóa 11 nội dung bài 4. Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác