Môn Toán

Ở các bài học trước các em đã được tìm hiểu Ước là gì? Cách tìm ước...
Bài học trước các em đã được tìm hiểu về ước và bội, cách tìm ước...
Ở các bài trước các em đã được tìm hiểu về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5...
Ở bài học trước các em đã biết khái niệm về phép chia hết, phép chia có dư...
Ở bài học trước các em đã biết khái niệm về phép chia hết, phép chia có dư...
Lấy 15 quyển vở chia đều cho 3 bạn, các em sẽ biết ngay mỗi bạn được 3...
Các số được nối với nhau bởi các phép tính cộng, trừ, nhân chia, nâng lên...
Ở bài trước các em đã được làm quen với phép cộng, phép nhân, phép chia và...
Phép cộng, phép nhân, phép chia và phép trừ là những phép tính cơ bản và quan...
Số tự nhiên là tập số cơ bản, phổ biến mà chúng ta được tiếp cận gần...
Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và trong cuộc sống,...
Ở bài học trước Khoia đã giới thiệu với các em biết lăng trụ đứng có hai...
Hình hộp chữ nhật là một trong những hình mà các em hay gặp trong thực tế, ví...
Tin xem nhiều nhất