Môn Toán

Các phát biểu sau đúng hay sai?...
Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:...
Cho đường thẳng xy đi qua điểm O. Vẽ tia Oz sao cho...
Cho hai đường thẳng MN, PQ cắt nhau tại A và tạo thành...
a) Trong Hình 8, tìm tia phân giác của các góc...
Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? Hãy dùng kí hiệu...
Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau....
Cho hai góc .. kề bù với nhau...
Một hình lăng trụ đứng tứ giác có kích thước đáy như Hình 15, biết chiều...
Để làm đường dẫn bắc ngang một con đê, người ta đúc một khối bê tông có...