Môn Toán

Tạo lập lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi cạnh 5 cm và chiều cao 7...
Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác với kích thước như Hình 9...
Tấm bìa ở Hình 8 có thể tạo lập thành một hình lăng trụ đứng có đáy là...
 Quan sát hình lăng trụ đứng trong Hình 7...
Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong Hình 6. Tìm độ dài các cạnh:...
Một chiếc bánh kem có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 30 cm, chiều...
Hãy vẽ và gấp tấm bìa như Hình 6a thành một hình hộp chữ nhật như Hình 6b...
Hùng làm một con xúc xắc hình lập phương có kích thước như Hình 5a từ tấm...
Trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c, tấm bìa nào có thể gấp được...
Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập...
Quan sát hình lập phương EFGH.MNPQ (Hình 11)...
Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 10)...
Một hãng hàng không quốc tế quy định mỗi hành khách được mang hai va li không...
Cho biết 1 inch ≈ 2,54cm. Tính độ dài đường chéo bằng đơn vị cm của một...
Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt...
Dân số của Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 là 97 800 744 người...