Giải Toán 6 Tập 2 SGK Chân Trời Sáng Tạo

Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên...
Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau...
Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng...
Em hãy chia sẻ với các bạn trong lớp các góc mà...
Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được...
 An nói với Hằng, My và Yến...
Lập bảng thống kê các yếu tố...
Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn...
Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ...
Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó...
Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con...
Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra...
Một lồng quay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước...