Bài 9.10 trang 94 Toán 11 Kết nối tri thức Tập 2

16:37:3919/02/2024

Tổng hợp Lời giải bài 9.10 trang 94 Toán 11 Kết nối tri thức Tập 2 ngắn gọn, chi tiết giúp học sinh áp dụng giải Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức dễ dàng đạt kết quả cao.

Bài 9.10 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức:

Cho hàm số f(x) = 2sin2(3x - π/4). Chứng minh rằng |f'(x)| ≤ 6 với mọi x.

Giải bài 9.10 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức:

Ta có:

Vì: 

⇔ –6 ≤ f'(x) ≤ 6 với mọi x.

Vậy |f'(x)| ≤ 6 với mọi x.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác