Toán lớp 11

Tính các giá trị lượng giác của góc 2α...
Không dùng máy tính cầm tay, tính các giá trị lượng giác của các góc:...
Khi đạp xe di chuyển, van V của bánh xe quay quanh trục O...
Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục O...
Chứng minh đẳng thức lượng giác sau:...
Biểu diễn các giá trị lượng giác sau qua các giá trị lượng giác...
Tính các giá trị lượng giác của góc α, nếu:...
Cho sinα = 12/13 và cosα = -5/13. Tính...
Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không?...
Hải lí là một đơn vị chiều dài hàng hải,...
Vị trí các điểm B, C, D trên cánh quạt động cơ máy bay trong hình...
Trong Hình 15, mâm bánh xe ô tô được chia thành năm phần bằng nhau...
Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các góc lượng giác...