Bài viết liên quan

Bài 6 trang 67 SGK Hoá 8: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

11:31:0627/12/2022

Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc):...

Bài 6 trang 67 SGK Hoá 8: Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc): 1 g H2 ; 8 g O2 ; 3,5 g N2 ; 33 g CO2

Giải bài 6 trang 67 SGK Hoá 8:

Theo bài ra, ta có:

 

 

 

 

Bảng thể tích các khí ở điều kiện tiêu chuẩn:

Khí

H2

O2

N2

CO2

n (mol)

0,5

0,25

0,125

0,75

V (l)

11,2

5,6

2,8

16,8

Từ đó ta vẽ được Sơ đồ biểu thị về tỉ lệ thể tích của các khí.

Giải bài 6 trang 67 SGK Hoá 8

Tỷ lệ số mol các chất khí cũng chính là tỷ lệ về thể tích các khí nên thể tích khí VCO2> VH2 > VO2 > VN2

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác