Bài viết liên quan

Bài 1 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo

15:07:1410/05/2023

Tính diện tích xung quanh của mỗi hình chóp tứ giác đều dưới đây...

Bài 1 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo:  a) Tính diện tích xung quanh của mỗi hình chóp tứ giác đều dưới đây.

Bài 1 trang 52 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b) Cho biết chiều cao của hình chóp tứ giác đều trong Hình 9a và Hình 9b lần lượt là 4 cm và 12 cm. Tính thể tích của mỗi hình.

Giải bài 1 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo:

a) Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều ở Hình 9a là:

Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều ở Hình 9b là:

b) Thể tích của hình chóp tứ giác đều ở Hình 9a là:

Thể tích của hình chóp tứ giác đều ở Hình 9b là:

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác