Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (mol) và khối lượng, giữa lượng chất (mol) và thể tích chất khí - Hóa 8 bài 19

10:30:5403/11/2021

Trong tính toán hóa học, chúng ta thường phải chuyển đổi giữa khối lượng (m), thể tích (V) của chất khí thành số mol chất và ngược lại.

Vì vậy bài viết này sẽ giới thiệu cho các em các công thức chuyển đổi giữa lượng chất n (mol) và khối lượng m; công thức chuyển đổi giữa lượng chất n và thể tích v của chất khí. Đây là những công thức hóa học quan trọng các em cần nắm vững.

1. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất mol (n) và khối lượng chất (m):

Công thức:  m = n.M (g)

Trong đó:

 n là số mol chất (mol)

 M là khối lượng mol chất (g/mol)

 m là khối lượng chất (gam)

• Từ công thức trên, ra rút ra các công thức liên quan sau:

 và 

* Ví dụ 1: Có bao nhiêu mol Cu có trong 16 gam Cu?

* Lời giải:

- Theo công thức rút ra từ công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng, ta có:

(M là khối lượng mol của chất)

* Ví dụ 2: Tính khối lượng của 0,5 mol CO2? Biết khối lượng mol của CO2 là 44 g/mol.

* Lời giải:

- Khối lượng của 0,55 mol CO2 theo công thức, ta có:

 mCO2 = n.M = 0,5.44 = 22(g).

2. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí (V) ở điều kiện tiêu chuẩn 

Công thức: V = 22,4.n

Trong đó:

 n là số mol chất (mol)

 V là thể tích chất ở điều kiện tiêu chuẩn (lít)

• Từ công thức trên, ra rút ra công thức liên quan sau:

 

* Ví dụ 1: Có bao nhiêu mol Oxi có trong 11,2 lít khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn?

* Lời giải:

- Theo công thức rút ra từ công thức chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích ta có:

* Ví dụ 2: 0,5 mol khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là bao nhiêu lít?

* Lời giải:

- Thể tích 0,5 mol ở điều kiện tiêu chuẩn theo công thức, ta có:

 V = 22,4.n = 22,4.0,5 = 11,2(lít).

Vậy các em cần ghi nhớ:

- Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và khối lượng (m): 

- Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích chất khí (V) ở điều kiện tiêu chuẩn:

Trên đây KhoiA.Vn đã giới thiệu với các em về Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (mol) và khối lượng, giữa lượng chất (mol) và thể tích chất khí. Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Hoá học 8

> Bài 1 trang 67 SGK Hoá 8: Kết luận nào đúng?...

> Bài 2 trang 67 SGK Hoá 8: Câu nào diễn tả đúng? Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào:...

> Bài 3 trang 67 SGK Hoá 8: Hãy tính: a) Số mol của : 28g Fe 64g Cu 5,4g Al...

> Bài 4 trang 67 SGK Hoá 8: Hãy cho biết khối lượng của những lượng chất sau:...

> Bài 5 trang 67 SGK Hoá 8: Có 100g khí oxi và 100g khí cacbon đioxit cả hai khí đều ở 25oC và 1atm...

> Bài 6 trang 67 SGK Hoá 8: Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc): 1 g H2 ;...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác