Bài viết liên quan

Cách điều chế Oxi từ KMnO4, KClO3, H2O và Không khí bằng phản ứng phân hủy - Hóa 8 bài 27

11:35:0216/09/2021

Oxi là nguyên tố đặc biệt quan trọng giúp duy trì sự sống của con người, oxi có rất nhiều trong không khí và nó cũng tồn tại trong nhiều hợp chất giàu oxi như: KMnO4, KClO3, H2O.

Có cách nào để điều chế oxi từ không khí hay từ KMnO4, KClO3, H2O không? câu trả lời là có. Người ta điều chế oxi từ KMnO4, KClO3 trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng nhiệt phân (phân hủy) và điều chế oxi từ không khí và H2O trong công nghiệp.

I. Điều chế khí oxi từ KMnO4, KClO3 trong phòng thí nghiệm.

* Trong phòng thí nghiệm:

- Khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3.

- Các phản ứng phân hủy (nhiệt phân) điều chế oxi

• Điều chế Oxi từ KMnO4:

 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2

Điều chế Oxi từ KClO3:

 2KClO3  2KCl + 3O2

• Điều chế Oxi từ KNO3:

 2KNO3  2KNO2 + O2

* Cách thu khí Oxi trong phòng thí nghiệm:

Cách thu khí oxi trong phòng thí nghiệm

- Vì khí oxi ít tan trong nước ⇒ thu khí oxi bằng cách đẩy nước

- Khí oxi có tỉ khối dO2/kk ≈ 1,1 ⇒ oxi nặng hơn không khí vì vậy thu khí oxi bằng cách đẩy không khí.

II. Điều chế khí oxi từ Không khí và H2O trong công nghiệp.

1. Điều chế oxi từ không khí

– Bằng cách hạ không khí xuống dưới -200oC, sau đó nâng dần nhiệt độ lên-196oC ta thu được khí N2, sau đó nâng đến -183oC ta thu được khí oxi.

2. Điều chế oxi từ nước H2O

- Phương trình điện phân nước để điều chế oxi:

 2H2-điện phân→ 2H2↑ + O2

III. Phản ứng phân hủy

- Phản ứng phân hủy là gì? Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất phản ứng sinh ra hai hay nhiều chất mới.

* Ví dụ: Các phản ứng dưới đây là phản ứng phân hủy:

 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2

 2KClO3  2KCl + 3O2

 2KNO3  2KNO2 + O2

 2H2-điện phân→ 2H2↑ + O2

Đến đây các em đã biết làm sao để điều chế oxi từ KMnO4, KClO3 trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng nhiệt phân (phân hủy) và điều chế oxi từ không khí và H2O trong công nghiệp.

Các em cần nhớ một số nội dung chính của bài viết, đó là:

1- Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao (như KMnO4, KClO3,...).

2- Trong công nghiệp, khí oxi được sản xuất từ không khí và từ nước.

3- Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó có một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

Hy vọng bài viết Cách điều chế Oxi từ KMnO4, KClO3, H2O và Không khí bằng phản ứng phân hủy giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác