Bài viết liên quan

Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Thể tích Mol chất khí là gì? - Lý thuyết hóa 8 bài 18

20:26:1620/09/2021

Để đáp ứng yêu cầu cần biết có bao nhiêu nguyên tử, phân tử, khối lượng, thể tích của các chất tham gia và tạo thành trong một phản ứng hóa học, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô? đó là MOL (đọc là "mon").

Mol là gì? Khối lượng mol là gì? thể tích mol của chất khí là gì? tất cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay dưới đây.

» Bài tập Mol: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SGK Hóa 8 bài 18

I. Mol là gì?

• Mol là lượng chất chứa 6,02.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

• Con số 6,02.1023 được gọi là số Avogađro và được kí hiệu là N.

* Ví dụ: 1 mol nguyên tử vàng là một lượng vàng có chứa N nguyên tử Au

 1 mol nguyên tử bạc là một lượng bạc có chứa N nguyên tử Ag.

 1 mol phân tử nước là một lượng nước có chứa N phân tử H2O.

> Nhận xét: Nếu biết số mol ta có thể tính được số phân tử hoặc số nguyên tử.

* Ví dụ: Hãy tính số nguyên tử Cu có trong 2 mol Cu.

Ta thấy: 

Cứ 1 mol Cu có 6,02.1023 nguyên tử Cu ⇒ 2 mol Cu có: 2.6,02.1023 nguyên tử Cu.

> Lưu ý: Phân biệt ý nghĩa của 2 cách viết sau:

  •  1 mol H nghĩa là chỉ 1 mol nguyên tử Hiđro
  •  1 mol H2 nghĩa là chỉ 1 mol phân tử Hiđro

II. Khối lượng mol là gì?

- Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

- Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng số trị với nguyên tử khối hoặc phân tử khối của chất đó.

* Ví dụ: 

- Khối lượng mol nguyên tử Hiđro là: MH = 1 (gam/mol)

- Khối lượng mol của phân tử H2 là:MH2 = 1.2 = 2 (g/mol)

- Khối lượng mol nguyên tử Oxi là: MO = 16 (g/mol)

- Khối lượng mol của phân tử O2 là:MO2 = 16.2 = 32 (g/mol)

- Khối lượng mol phân tử H2O là: MH2O = 1.2 + 16 = 18 (g/mol)

III. Thể tích mol của chất khí là gì?

- Thể tích mol chất khí (V) là thể tích chiếm bởi N phân tử chất khí đó.

- Một mol của bất kì chất khí nào, trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.

- Nếu ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) (t = 00C, P = 1atm) thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 lít.

* Ví dụ: Ở đktc, 1 mol khí H2 hoặc 1 mol khí CO2 đều có thể tích là 22,4 lít.

Đến đây có lẽ các em đã có thể dễ dàng trả lời câu hỏi: Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Thể tích Mol chất khí là gì? Mọi góp ý hay câu hỏi về bài viết các em hãy để lại bình luận ở dưới nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Hoá học 8

> Bài 1 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:...

> Bài 2 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy tìm khối lượng của: a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2...

> Bài 3 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của: a) 1 mol phân tử CO2 ; 2 mol phân tử H2 ; 1,5 mol phân tử O2...

> Bài 4 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: H2O, HCl, Fe2O3, C12H22O11.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác