Bài viết liên quan

Bài 1 trang 67 SGK Hoá 8: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

10:59:2827/12/2022

Kết luận nào đúng?...

Bài 1 trang 67 SGK Hoá 8: Kết luận nào đúng?

a) Chúng có cùng số mol chất.

b) Chúng có cùng khối lượng.

c) Chúng có cùng số phân tử.

d) Không có kết luận được điều gì cả.

Giải bài 1 trang 67 SGK Hoá 8:

Chọn đáp án đúng: a) và c)

Vì: V = n. 22,4 nên 2 chất khí có cùng V sẽ có cùng số mol chất ⇒ a đúng

1 mol chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử nên cùng số mol sẽ có cùng số phân tử ⇒ c đúng

Khối lượng m = M.n phụ thuộc vào phân tử khối và nguyên tử khối ⇒ b sai

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác