Bài viết liên quan

Bài 2 trang 67 SGK Hoá 8: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

11:01:4327/12/2022

Câu nào diễn tả đúng?...

Bài 2 trang 67 SGK Hoá 8: Câu nào diễn tả đúng? Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào:

a) Nhiệt độ của chất khí.

b) Khối lượng mol của chất khí.

c) Bản chất của chất khí.

d) Áp suất của chất khí.

Giải bài 2 trang 67 SGK Hoá 8:

- Chọn đáp án: a) và d).

Ở điều kiện tiêu chuẩn (0°, 1atm) 1 mol khí có thể tích là 22,4 lít

Ở đk thường (20°, 1atm) 1 mol khí có thể tích là 24 lít

⇒ V phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất

⇒ a, d đúng

Với mọi chất khí ở ĐKTC ta có: V = n.22,4

⇒ V không phụ thuộc vào khối lượng mol của chất khí và bản chất của chất khí

⇒ b,c sai.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác